درب اتوماتیک فرار ESCAPE

دسامبر 28, 2021
درب اتوماتیک بریک اوت

درب اتوماتیک بریک اوت

درب اتوماتیک بریک اوت درب اتوماتیک بریک اوت یا خروج اضطرای به طور فزاینده ای در انواع مکان ها از جمله ساختمان های خصوصی و عمومی، […]
می 6, 2018

درب اتوماتیک فرار ESCAPE

درب اتوماتیک فرار درب اتوماتیک فرار ،هرگاه بخواهیم که درب موجود مانع ورود و خروج نباشد همانند بیمارستان ها و … از درب اتوماتیک فرار ESCAPE […]
فروشگاه