جولای 29, 2017

شیشه اتوماتیک سند بلاست

شیشه اتوماتیک سند بلاست سند بلاست (مات کردن) برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده قرار می […]
جولای 29, 2017

شیشه سند بلاست

شیشه سند بلاست شیشه سند بلاست، سند بلاست (مات کردن) برای جلوگیری از دید یا ایجاد طرح ، نقش و نوشته بر روی شیشه مورد استفاده […]
جولای 29, 2017

شیشه برقی

شیشه برقی مات شونده : حدود یک سوم انرژی یک ساختمان از طریق پنجره ها هدر می رود. به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش برای […]
فروشگاه