فروش درب اتوماتیک

مرداد ۲۳, ۱۳۹۸

درب اتوماتیک پارکینگ

تیر ۲, ۱۳۹۸

قطعات اپراتور درب اتوماتیک

شهریور ۲۵, ۱۳۹۷

کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک

کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE کنترل باکس درب اتوماتیک یونیک UNIQUE  با استفاده از میکروکنترولر عمل می نماید. به صورت هوشمندانه وزن هر درب را […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

درب اتوماتیک اسلایدینگ در پاساژ در بوشهر

درب اتوماتیک اسلایدینگ درب اتوماتیک اسلایدینگ TSP با فریم آلومینیومی برای پاساژ کسرا بوشهر اجرا توسط اقای عابدمنش، درب اتوماتیک اسلایدینگ TSP با فریم آلومینیومی، نصب […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

درب اتوماتیک تلسکوپی دوطرفه در بوشهر

درب اتوماتیک تلسکوپی دوطرفه درب اتوماتیک تلسکوپی دو طرفه TSP بوشهر نصب و اجرا توسط اقای عابدمنش، نصب درب اتوماتیک تلسکوپی دوطرفه در بوشهر، نصب درب […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

نصب درب اتوماتیک پارچه سرا در بوشهر

نصب درب اتوماتیک نصب درب اتوماتیک  مشاهده شده در تصویر فوق در پارچه سرای پرستو، بوشهر توسط اقای عابدمنش می باشد. دربهای اتوماتیک به گونه ای […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

درب اتوماتیک موسسه ملل در بوشهر

نصب درب اتوماتیک درب اتوماتیک TSP نصب شده برای موسسه ملل شعبه دیر توسط اقای عابدمنش بوشهر، نصب درب اتوماتیک در بوشهر، فروش درب اتوماتیک در […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

نصب درب اتوماتیک شامپاینی در بوشهر

نصب درب اتوماتیک درب اتوماتیک TSP با فریم انادایز شامپاینی نصب و اجرا توسط اقای عابدمنش بوشهر، نصب درب اتوماتیک در بوشهر، فروش درب اتوماتیک در […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

درب اتوماتیک فروشگاه مطاف بوشهر

درب اتوماتیک فروشگاه مطاف بوشهر درب اتوماتیک فروشگاه مطاف بوشهر نصب و اجرا توسط اقای عابدمنش بوشهر می باشد. ما در طراحی و نصب دربهای اتوماتیک برای […]
BUY NOW